Finns det något som påverkar hur mycket el solceller kan producera?

Solceller behöver nästan inget underhåll alls. Det enda tillfället som panelerna kan komma att behöva någon form av underhåll är om de skulle täckas av smuts eller om något skulle gå sönder. Vid installation går vi igenom hur ni går till väga om era paneler skulle behöva underhåll. Det är till exempel viktigt att man inte går upp och skottar av snö från panelerna under vintern eftersom det kan skada solcellerna.

Väderstreck och lutning
När det kommer till solceller finns det tre aspekter som påverkar hur mycket energi ett solsystem kan generera. Dessa tre aspekter är riktning, lutning och skuggning. Solpaneler i Sverige är som mest produktiva mellan klockan nio och tre under sommarhalvåret. Därför har paneler som är placerade i antingen sydväst, sydost eller i söderläge genererar störst energiproduktion. Paneler som är placerade i väster och öster har också anmärkningsvärd effektivitet.

Beroende på vart i landet er bostad ligger så kräver panelerna olika mycket lutning. Bostäder i norra Sverige kräver mer lutning medan de i söder kräver mindre. Den ultimata lutningen för solceller i ett svenskt klimat är mellan 30–50 grader. Men det går också bra att placera cellerna i samma inklination som ert tak om det skulle ha mer eller mindre lutning.

Skuggning
Om solcellerna utsätts för skuggning kommer effektiviteten att minska. Det är därför viktigt att se till så att inte någon antenn eller ett träd skuggar panelen och minskar produktionen. En mindre skuggning såsom en lyktstolpe påverkar dock inte solcellernas produktion markant.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.