Regler för solceller – näringsfastighet

För dig som vill installera solceller på en näringslokal gäller andra regler än för ett privathushåll. Med en näringsfastighet tänker vi på fastigheter som används för att bedriva näringsverksamhet. Vid installation av solceller får du som ägare göra avdrag på anläggningens värdeminskning. Du får även göra avdrag på underhåll och reparationer, i enlighet med reglerna för inventarier och byggnader. Vid försäljning av överskottsel ska du utgå från samma skatteregler som du följer för allt annat som produceras av eller på näringsfastigheten. Inkomsterna från din elförsäljning ska även deklareras som inkomst av näringsverksamhet. Om en del av din egenproducerade el används i den privata bostaden ska du deklarera förbrukningen som ett eget uttag. Om du skulle sälja din fastighet under ett kalenderår ska båda parterna få en kontrolluppgift över respektive andel från ert elnätsföretag. Kontrolluppgifterna skickas ut av bolagen varje kalenderår. Detta gäller även om någon anmäler sig som delägare i solcellsanläggningen hos elnätsföretaget.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.