Solpaneler på flerbostadshus, Jönköping Energiproduktion: 13 500 kWh/år

Flerfamiljshus i Jönköping med solpaneler från Solsystem

 

Hur mycket plats kräver solceller?

En vanlig fråga är ifall man har tillräckligt med plats för att installera solceller i förhållande till hur mycket el man gör åt. Ofta är behovet av ytan inte något större problem då de flesta villor idag har tak som är tillräckligt stora för en solcellsanläggning. Hur stor yta en solcellsanläggning kräver beror inte helt överraskande på hur mycket el som förbrukas och hur effektiva solcellerna är. Man brukar dock räkna med att en kilowatt energi kräver solpaneler på ungefär 7 kvadratmeter. Om solpanelerna exempelvis skulle vara 1 meter bred och cirka 1.7 meter lång skulle det innebära att en kilowatt energi motsvarar ungefär fyra solpaneler.

En stor fördel med solceller är att de enkelt går att integrera i byggnader. En installation av solceller kräver därför inte särskilt stor yta eftersom de oftast monteras på byggnader och tak som redan finns. I framtiden hoppas man att det ska gå att integrera solpanelerna ännu mer effektivt genom att använda solceller istället för annat material då man bygger hustak. Ifall solcellerna integreras i taket direkt skulle mindre material krävas för byggnationen och dessutom skulle det se snyggare ut rent estetiskt.

Räcker jorden till?
Ifall hela världen skulle gå över till solenergi är det många som har uppfattningen att jordens yta inte har tillräcklig plats för alla de solcellsanläggningar som krävs för att täcka energibehovet. Är det verkligen hållbart att större delar av världens befolkning skulle använda sig utav solenergi? Svaret är ja, i teorin räknar man i genomsnitt med att 20 kvadratmeter solceller per person är tillräckligt för att tillgodose världens elbehov. Några få procent av Saharaöknens yta skulle teoretiskt vara tillräckligt för att täcka hela världens behov av el. Nu finns det såklart andra viktiga faktorer som spelar in också men i teorin är det möjligt att förse världen med solenergi och frågan om det finns tillräckligt med plats är inte det stora hindret i ämnet.

 

Läs om några fler installationer av solpaneler här!