Åtta anledningar att börja producera solenergi

I dagsläget kommer endast en procent av Sveriges energi från solen trots att Sverige med över 8 miljoner byggnader och 400 miljoner kvadratmeter takyta har goda förutsättningar för att producera betydligt mer solenergi. För att nå de svenska klimatmålen behöver mycket mer energi komma från solen och fler solpaneler behöver installeras i landet. Sverige har i dagsläget potential att producera tillräckligt med solenergi för att täcka 10 procent av landets elförbrukning. Nedan listar vi åtta anledningar att börja producera egen solenergi.

1. Ni kan minska era elkostnader och samtidigt påverkas mindre av stigande elpriser.

2. Solpaneler kräver nästan inget underhåll och håller i cirka 30 år.

3. Solceller ökar fastighetens värde.

4. I motsats till vad många tror går det utmärkt att producera el även när det är molnigt. Solcellerna använder energin från solen till att tillverka elektricitet och inte värmeenergi. Produktionen är därför inte bunden till direkt solljus.

5. När solenergi utvinns ger panelerna inte ifrån sig något miljöfarligt utsläpp som påverkar vår atmosfär. Solenergi är således en grön och förnybar energikälla.

6. Din överskottsproduktion går att sälja till elnätet.

7. Sveriges kallare klimat är perfekt för solceller eftersom lägre temperaturer ökar solpanelernas kapacitet.

8. Solcellerna integreras i byggnaden och behöver alltså ingen extra yta.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.