Logo

Solceller

Vi arbetar uteslutande med solceller av absolut högsta kvalitet som installeras av kvalitetssäkrade montörer

Solceller

Därför ska du välja oss för solceller

Vi är passionerade över att få leverera trygga, estetiska, prisvärda och proffsiga installationer till våra kunder. Med lång erfarenhet och tusentals nöjda kunder så har vi kommit långt.

Personligt hembesök
Vi bokar in en dag och tid som passar dig och kommer vid detta tillfälle lyssna på dina önskemål samt titta på ditt tak eller din marks förutsättningar.
Bidrag för solceller
Likt rot- och rutavdrag finns det ett Grönt Teknik-avdrag som går att nyttja för dig som vill investera i solceller och batteri. Avdraget uppgår till 20% och dras av på kostnaden för arbete och material. För batterianläggningar utökas skattereduktionen till 50%.
Ren solenergi till ditt tak
Den el du producerar tär inte på jordens resurser utan är förnybar och miljöriktig. Att inte vara helt beroende av någon annan för att få el till sin fastighet ger en trygghet och du kan sova gott om natten.
Batteri
Att komplettera sin solcellsanläggning med ett tillhörande batteri är en klok investering för att maximera utnyttjandet av den kostnadsfria energi som solcellerna genererar.

Tack Solsystem för solpanelerna på min villa! Calle bor med sin familj i Habo och han jobbar inom husbranschen. För honom var det ett självklart val att investera i solpaneler. Solcellerna har nu suttit på taket i ett år och han är nöjd med resultatet. ”Jag är jättenöjd med Solsystem, trevliga och jättebra service! Jag skulle rekommendera dem till alla jag känner!

Vad skiljer oss från andra?

Solsystem är i rötterna ett småländskt familjeföretag inom solcellsbranschen som idag levererar prisvärda och smarta lösningar till största delen av södra Sverige. Vi arbetar uteslutande med solpaneler av absolut högsta kvalitet som installeras av kvalitetssäkrade montörer. Vi gör det enkelt för våra kunder eftersom vi tar ett helhetsansvar från första möte till färdig installation och underhållsservice. Vi är solcellsföretaget som hjälper er med att göra en trygg, grön investering med mycket god avkastning.

Antal lokala projektledare
19
Grundat
2017
Antal installationer
3 000+

Vi finns tillgängliga för installationer här:

Solceller – vanliga frågor och svar

Vad kostar 100 kvm solceller?
Vad kostar 50 kvm solceller?
När lönar det sig att installera solceller?
När kom solceller?
Vad är en solpanel?
Vad är skillnaden på solceller och solpaneler?
Hur stor mängd el genererar solceller?
Vad innebär solar i solceller?

Boka ett tryggt möte med oss idag
och få en kostnadsfri offert!

Solcellspaneler till tak

Solceller

Solceller kan producera el för att täcka hela eller delar av din elförbrukning. Att producera el med hjälp av solceller kan vara en bra investering, framförallt för dig med hög elförbrukning och/eller för dig som bor i ett område med god solinstrålning.

Solsystem erbjuder solcellsanläggningar som anpassas efter kundens specifika behov och förutsättningar, där vi finns med hela vägen från inventering och planering till färdigmonterad anläggning och utvärdering. Vi är solcellsföretaget som erbjuder en god investering för framtiden!

Hur fungerar solceller?

När solens strålar träffar solcellen, skapas en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Denna spänning driver en elektrisk ström. Eftersom varje enskild solcell genererar en liten mängd ström, seriekopplas de ofta i solpaneler för att skapa en mer kraftfull energikälla.

Solceller omvandlar ljusenergi från solen till elektrisk ström. Solceller är oftast gjorda av kristallint kisel, men kan också bestå av andra material som tunnfilmssolceller av CdTe eller CIGS.

Så här fungerar solceller

 1. Ljusabsorption: När solljus träffar solcellen, absorberas energin av elektroner i halvledarmaterialet.
 2. Elektron-hålpar: Denna energi frigör elektroner från sina atomer, vilket skapar elektron-hålpar.
 3. Elektrisk spänning: Ett elektriskt fält i solcellen separerar elektronerna och hålen, vilket skapar en elektrisk spänning.
 4. Elektrisk ström: Om en krets kopplas till solcellen, kan elektronerna flöda genom kretsen och skapa en elektrisk ström.
solceller

Effektivitet:

Solcellers effektivitet varierar beroende på material och konstruktion. De mest effektiva solcellerna har en verkningsgrad på över 23%, vilket innebär att de omvandlar mer än 23% av den infallande solljusenergin till elektrisk energi.

Seriekoppling:

Eftersom varje enskild solcell genererar en liten mängd ström, seriekopplas de ofta i solpaneler för att skapa en mer kraftfull energikälla.

Användningsområden:

Solceller kan användas för en mängd olika ändamål, bland annat:

Enskilda hushåll:

Solpaneler på taket kan generera el för att driva hushållets apparater och belysning.

Storskaliga installationer:

Solcellsparker kan generera stora mängder el som kan matas ut på elnätet.

Småskaliga applikationer:

Solceller kan användas för att driva bärbara enheter som kalkylatorer, lampor och mobilladdare.

Investera i solceller

Det finns flera goda skäl för att investera i solceller. De största fördelarna med att investera i solsceller är de ekonomiska och miljömässiga fördelar som kommer med investeringen.

Ekonomiska fördelar med att investera i solceller:

Sänkta elkostnader: Solceller kan producera en del av din egen el, vilket kan leda till betydande besparingar på din elräkning.

Ökat värde på din fastighet: Studier har visat att fastigheter med solceller säljs för ett högre pris än liknande fastigheter utan solceller.

Stöd från staten: Det finns statliga stöd att söka för installation av solceller, vilket kan göra dem ännu mer lönsamma.

Miljömässiga fördelar med att investera i solceller:

Förnybar energikälla: Solenergi är en förnybar energikälla som inte tar slut.

Miljövänlig energikälla: Solenergi är en ren energikälla som inte ger upphov till några utsläpp.

Bidrar till en hållbar framtid: Att investera i solceller är ett sätt att bidra till en mer hållbar framtid.

Installation av solceller

Solceller monteras vanligtvis på taket men kan även installeras på marken.

Installation av solpaneler kan delas upp i följande steg:

Förberedelser

 1. Planering: Du behöver ta reda på om du behöver bygglov för att installera solpaneler på din fastighet. Du behöver också välja en solcellsinstallatör och beställa solpaneler och eventuell annan utrustning. Väljer du oss på Solsystem så löser vi det här åt dig.
 2. Takbesiktning: Din valda installatör kommer att göra en kontroll av ditt tak för att se till att det är i gott skick och att det kan bära vikten av solpanelerna.
 3. Elanslutning: Du behöver en elinstallatör som kan koppla in solcellsanläggningen till elnätet när du väljer en totalentreprenör som oss på Solsystem så fixar vi detta.

Installation

 1. Montering av stativ: Ett stativ fästs på taket där solpanelerna monteras på.
 2. Montering av solpaneler: Solpanelerna monteras på stativet.
 3. Kabeldragning: Kablar dras från solpanelerna till en växelriktare och vidare till en elcentral.
 4. Installation av växelriktare: Växelriktaren installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Drifttagning

 1. Elkontroll: En elektriker gör en elkontroll av solcellsanläggningen.
 2. Inkoppling: Solcellsanläggningen kopplas in till elnätet.

Tidsåtgång:

Installationen av solpaneler tar vanligtvis 1-3 dagar, beroende på storleken på anläggningen och väderförhållandena.

Kostnad:

Kostnaden för att installera solpaneler varierar beroende på storleken på anläggningen, typ av paneler och installatörens pris.

Här är några tips för att få en bra installation av solpaneler:

Flerfamiljshus i Jönköping med solpaneler från Solsystem

Hur lång tid tar det att installera solceller?

Installationen av solpaneler tar vanligtvis 1-3 dagar, men det kan variera mycket, bland annat beroende på storleken på anläggningen och väderförhållandena. Det kan dock ta längre tid att hitta rätt leverantör och planera monteringen.

På Solsystem tar vi ett helheltsansvar för planering och montering av solpaneler, så att våra kunder slipper lägga mer tid än nödvändigt på projektet.

Vill du veta mer om vår process och våra solpaneler?

Skog och sol

Garanti

Solceller är en långsiktig investering som är avsedd för långvarig användning, ofta över 20 till 25 år. Därför är det viktigt med garanti på solanläggningen. Med en omfattande garanti får du som kund/ägare av solanläggningen en trygg försäkran om att din investering är skyddad under en betydande del av den tiden som solanläggningen finns.

Det finns olika typer av garantier som är bra att ha, till exempel:

Prestandagaranti: Solceller förlorar gradvis sin effekt över tid. En effektgaranti garanterar att solcellerna kommer att ha en viss procents effekt kvar efter en viss tid. Detta är avgörande för att kunna beräkna din investerings avkastning.

Produktgaranti: Denna garanti täcker eventuella fel på solceller och komponenter under en viss tid. En produktgaranti ger dig trygghet och säkerhet i händelse av att något går sönder.

Installationsgaranti: Denna garanti täcker eventuella fel som uppstår under installationen av solcellsanläggningen.

Garanti med Solsystem

Vi på Solsystem erbjuder upp till 30 år garanti på våra produkter för villor, lantbruk och företag.

Olika typer av solceller

Det finns tre huvudsakliga typer av solceller på marknaden idag, där två av dem är gjorda på kristallina och en på tunnfilm.

1. Monokristallina solceller:

Dessa är de mest effektiva solcellerna med en verkningsgrad på upp till 23 % – det vill säga, hög verkningsgrad. De är gjorda av en enda kristall av kisel, vilket ger dem en jämn struktur och hög energiomvandlingsförmåga.

Monokristallina solceller är dyrare än andra typer, men de har en längre livslängd och producerar mer el per kvadratmeter. De är vanligtvis svarta och har en jämn yta.

2. Polykristallina solceller:

Polykristallina är mindre effektiv än monokristallina, men fortfarande en effektiv solcelleslösning, med en verkningsgrad på upp till 20 %.

De är gjorda av många små kristaller av kisel, vilket ger dem en ojämn struktur. Polykristallina solceller är billigare än monokristallina solceller, men de har en kortare livslängd och producerar mindre el per kvadratmeter. De är vanligtvis blåa och har en kristallin struktur.

3. Tunnfilmssolceller:

Tunnfilmssolceller är de billigaste alternativet av solcellerna, med en verkningsgrad på upp till 17 %.

De är gjorda av ett tunt lager av material som kisel, CIGS eller CdTe på en bärare som glas eller plast.

Tunnfilmssolceller är flexibla och kan monteras på olika ytor, men de är inte lika effektiva som kristallina solceller.

Tunnfilmssolceller kan ha olika färger beroende på materialet.

Vilken typ av solceller är bäst för mig?

Vilken typ av solceller som är bäst för dig beror på dina behov och din budget.

Här är några faktorer att tänka på vid val av solceller:

Vanhemsgatan-8-Kumla-3

Hitta rätt solceller med hjälp av Solsystem

Vi på Solsystem är en totalentreprenad som erbjuder en komplett lösning för solceller.

När du väljer oss får du en personlig projektledare som finns med genom hela processen. Projektet inleds med att vi gör ett platsbesök för att ta reda på hur ditt behov ser ut, samt hur möjligheterna ser ut på ditt tak eller din mark. Utifrån platsbesöket tar vi fram en optimal offert som baseras på ditt elbehov, maximal produktionskapacitet och önskemål om utseende på solcellsanläggningen.

Din personliga projektledare lyssnar in dina behov och gör allt för att hjälpa till att möta dessa med en optimal solcellslösning. Vårt mål är att överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda en lösning där vi kan möta era behov i högsta möjliga grad. Vi är väldigt noggranna i valet av underleverantör samt i valet av material. Allt för att säkerställa att ni får en komplett och problemfri solcellsanläggning, som möter era behov och som håller under många år.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt solsystem:

Villa i Habo med solceller från Solsystem

Solceller från Solsystem

Solsystem erbjuder prisvärda och smarta solsystemslösningar till mer eller mindre hela södra Sverige. Vi levererar högkvalitativa solpaneler som installeras på plats hos er av kvalitetssäkrade montörer. Målet med vår verksamhet är att göra det enklare för svenskar att investera i solenergi. Därför erbjuder vi lösningar som förenklar vardagen för våra kunder genom en god grön investering.

En helhetslösning – från första möte till färdig installation

Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar ansvar för allt kring planering och installation av solpanelerna. Allt för att göra det så enkelt och tryggt som möjligt för våra kunder. Vi hjälper er att ta steget mot en grön och trygg investering med god avkastning.

Vill du veta mer om våra solceller och hur vi jobbar?

Kontakta oss

När du bokar ett kostnadsfritt hembesök av oss så kommer vi hem till dig och pratar mer om hur en solcells- och/eller batterianläggning ska fungera hos dig. Baserat på dina önskemål, förutsättningar och behov presenterar vi därefter en offert med förslag på den bästa solcells och batterilösningen för just din fastighet.

Stockholm Address
Adress
Box 231
332 25, Gislaved
Telefontid
Telefontid:
Mån: 10.00 - 16.00
Tis-fre: 09.00-16.00
Lör-sön: stängt

Letar du efter våra medarbetare? Hitta dem här.