Vad kommer det att finnas för solceller i framtiden?

I framtiden förväntas utbudet av solceller bli större än idag. Redan nu finns det ett flertal sorters solceller i forskningsstadiet som väntas bli användbara i framtiden. Vid Chalmers och Linköpings Universitet utvecklar forskare solceller gjorda på organiskt material. Målet med denna typ av celler är att det ska bli enklare att tillverka solceller som är ännu mer miljövänliga än de som finns på marknaden idag. De organiska cellerna förväntas kunna användas på helt nya sätt och man ska bland annat kunna klistra solceller på ett fönster, en hatt eller en ryggsäck för att sedan ha energi till att ladda upp elektroniska applikationer. Forskare har redan lyckats skapa ett solcellslöv som man hoppas kunna använda till att fylla hela träd med i framtiden, i ett så kallat solcellsträd. Nästa steg i framtagningen av organiska solceller är att förlänga deras livstid. De organiska celler forskare lyckats ta fram hittills har en livstid på ungefär 10 år medan de solceller som idag används på marknaden har en livstid på 30 år. Man har alltså inte lyckats skapa organiska celler än som är effektivare än de alternativ som redan finns.

Det finns ytterligare sorter av solceller i forskningsstadiet som också kan bli aktuella på marknaden i framtiden. Bland annat försöker man skapa nanotrådbaserade solceller, perovskitsolceller och dye-sentsitized solceller.

Nanotrådcellerna har forskats fram i ett försök att skapa solceller med en hög verkningsgrad och låg materialåtgång. Även perovskitsolceller har tagits fram för att man i framtiden ska kunna producera celler med hög effektivitet till ett lägre pris.

Dye-sentsitized (DSSC) solceller har förmågan att kunna generera energi även när ljuset är svagt. I forskningsstadiet som man befinner sig i idag har utvecklarna dock stött på problem med cellernas stabilitet och den stora mängden bly som behövs i tillverkningen. Forskare undersöker även om det går att skapa tandemsolceller genom att kombinera olika sorters celler i lager på varandra och på så sätt öka deras verkningsgrad.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.