Vad har jag för skyldigheter och rättigheter vid solcellsinstallation?

En solcellsinstallation gör dig inte bara till ägare av en elproduktionsanläggning, det leder även till förändringar av din fastighet. Förändringarna innebär att ni under och efter installation har vissa skyldigheter och rättigheter gentemot er elnätsägare, elnätshandlare och kommun.

Byggregler
För vissa byggnader kan det krävas ett bygglov för att installera solceller. Ni bör därför kontakta er kommuns bygglovsavdelning för att ta reda på vilka regler som gäller för just er byggnad.


Ellagen
Före montering av solcellerna måste installationen anmälas till ert elnätsföretag. En solcellsanläggning får inte kopplas in på elnätet utan elnätsföretagets godkännande, eftersom det är dem som ser till att det finns rätt förutsättningar för en säker anslutning. Det är även elnätsföretaget som informerar hur solcellsanläggningen ska anslutas. Har ni inte redan kontaktat ert nätföretag så hjälper vi er att göra en anmälan för er kommande solcellsinstallation.


Säkerhet
Eftersom en solcellsanläggning genererar stark ström är det viktigt att installationen utförs korrekt. För att säkerställa att alla anläggningar installeras på ett säkert sätt får endast verksamheter som är registrerade som elproduktionsanläggningar i elnätverkets företagsregister montera och installera solceller. Vi på solsystem ser därför alltid till att överlämning och slutkontroll av er nya anläggning görs av er leverantör.


Regler vid försäljning av överskottsel
All överskottsel som er anläggning genererar kan säljas vidare till elnätet. Om ni planerar att sälja er överskottsel är det viktigt att kolla upp vilka beskattningsregler som gäller för just er anläggning. Detaljerad information kring regelverket hittar ni på Skatteverkets hemsida.


Elcertifikat och Kvotplikt
Ni som har en solcellsanläggning vars produktion överstiger 50 kW eller en egen elanvändning som överstiger 60 megawattimmar/år är en kvotpliktig aktör inom elcertifikatsystemet. Som kvotpliktig aktör måste ni registrera er som det hos energimyndigheten och deklarera er eltillverkning till energimyndigheten. För den egenproducerade elen som används privat krävs det ett elcertifikat.


Reklamation
Som konsument har man rätt att reklamera sin solcellsanläggning om den inte fungerar som den ska. Reklamationstiden för solcellspaneler i Sverige är idag tre år. Du kan reklamera alla fel som visar sig på dina paneler. Om felet fanns redan när solcellerna mottogs är det säljaren som har ansvar. Säljaren ansvarar dock inte för fel som uppkommit i samband med olyckshändelser, onormalt bruk, vanvård eller liknande.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.