Hur fungerar solceller på sommarn?

Det svenska klimatet är idealiskt för solceller. Ibland är det svårt att tänka sig, men vi har faktiskt lika mycket soltimmar i Sverige som i centrala Europa. Solceller producerar dessutom ström även utan direkt solljus, vanligt dagsljus räcker. Under sommarhalvåret producerar solceller så mycket ström att du oftast kan sälja överskottet. Det vanligaste är att man använder ungefär hälften av elen man själv producerar för eget bruk och säljer resten till ett elhandelsbolag.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.