Hur många solpaneler behöver man?

Hur många solceller behöver man? För att räkna ut hur många solpaneler man behöver bör man först räkna ut sin elförbrukning. För en medelstor eluppvärmd villa är genomsnittsförbrukningen ca. 20 000 kWh. Använder du exempelvis fjärrvärme eller pelletsbrännare så sjunker den siffran ordentligt till ca 6 000 kWh. Det finns många förhållanden som spelar in i hur mycket el en solpanel kan producera. Väderstreck, takets lutning, väder med mera. I våra svenska förhållanden räknar vi med att för varje installerad kW i effekt, får vi ut någonstans mellan 800 och 1100 kWh per år. Ett bra solläge i södra Sverige kan dessutom ligga något över detta, så vi räknar på ett medelvärde på 1000 kWh. Så för att täcka behovet av 6 000 kWh/år behöver vi installera minst en 6 kW stark anläggning. För det behöver vi en takyta på ungefär 40 kvadratmeter. Det är också värt att tänka på att inte installera en för stor anläggning. Om du vill installera en anläggning på över 10 kW så behöver du försäkra dig om att din huvudsäkring har kapacitet för det. Om din elproduktion är för stor i förhållande till din årsförbrukning förlorar du skattereduktionen för överskottselen du säljer. Kraven för det hittar du hos Skatteverket. Läs om några fler installationer av solpaneler här!

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.