Hur mycket av den el som produceras i Sverige kommer från solenergi?

Idag kommer mindre än 1 procent av Sveriges energi från solceller, trots att solen under två timmar ger vår planet lika mycket energi som jordens befolkning förbrukar under ett år. Skulle vi i Sverige installera solceller på alla lämpliga tak skulle en tredjedel av vår årliga elförbrukning komma från solenergi. Antalet solcellsanläggningar har dock ökat mer än vad som förväntats under de senaste åren. Mellan 2017 och 2020 ökade antalet anläggningar från 15 300 till 65 800. Den allra största ökningen har gjorts i Västra Götalandsregionen där antalet anläggningar ökade från 2 426 – 11 378 mellan 2017 och 2020. Till 2024 förväntas antalet privatpersoner med solceller fördubblas och det beräknas finnas över 100 000 solcellsanläggningar i Sverige. Ska vi kunna nå miljömålen och bygga ett hållbart samhälle behöver fler investera i solceller.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.