Hur stor miljöpåverkan har solceller?

Det finns en gammal myt som säger att tillverkningen av solceller släpper ut mer energi än vad en solpanel genererar under sin livstid. I motsats till vad myten säger så tar det solceller 1–3 år att producera samma mängd energi som det gick åt för att framställa den, vilket är ganska lite med tanke på att en solpanel har en livslängd på 30 år. Under sin livstid genererar solceller 4–12 gånger mer energi än vad som krävs för att tillverka dem. När solcellerna är monterade och producerar elektricitet släpper de inte ut något miljöfarligt utsläpp alls, vilket leder till många år utan någon miljöpåverkan.

Den största miljöpåverkan sker som sagt vid själva tillverkningen av solceller, dels under produktionen, dels när man bryter mineraler. Energiåterbetalningstiden kan variera beroende på vilken sorts solceller man har. Om man tittar på en panels livscykel, från att man tar fram material till användning och återvinning, så genererar dock solceller betydligt mindre utsläpp än energikällor som gas, olja och kol. Det enda bränsle som solceller behöver är solljus och det är därför ett bättre alternativ jämfört med många andra elproduktionstekniker.

Solceller går att återvinna
Solceller tillverkar inte bara energi utan klimatavtryck, de går även att återvinna. I dagsläget är det främst solpanelernas aluminiumramar och glas som återanvänds. Förbrukade solceller lämnas in på den lokala återvinningscentralen när de blivit oanvändbara. Panelerna återvinns sedan ihop med TV-apparater, datorer och annat elektroniskt avfall. Om antalet solcellsanläggningar fortsätter öka så kommer det troligtvis att finnas ett ekonomiskt intresse i att ha en separat återvinning för enbart solceller i framtiden, så att man förhoppningsvis kan återvinna en större del av förbrukade paneler.

Det tar 2–3 år för solceller att producera tillräckligt med el för att kompensera för utsläppen vid produktion och frakt. Solpanelernas återbetalningstid kan dock variera beroende på var solcellerna producerats och hur effektiva de är. Elproduktion via solceller är även tyst och stör därför inte din omgivning eller djur och natur.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.