Hur går en installation av solceller till?


När du har beställt en solcellsanläggning via oss skickar vår elektriker in en föranmälan till er nätägare. Denna föranmälan är startskottet för er installation och en slags förfrågan till er nätägare om ert lokala nät har kapacitet för en solcellsanläggning. Innan vi påbörjar solcellsmontaget måste ett installationsmedgivande finnas.

När det närmar sig montagestart kontaktar en montör er och bokar in en definitiv dag för montagestart. Montaget börjar med att montörerna monterar era solpaneler på taket. Montörerna sätter även upp växelriktaren på väggen och lämnar därefter över stafettpinnen till elektrikern.

När montörerna är klara med sitt jobb kontaktar en elektriker er och bokar in en dag för elinstallation. Det är viktigt att ni är hemma vid installationstillfället eftersom elektrikern kommer behöva åtkomst till ert nätverk samt även visa er hur anläggningen fungerar. Innan elektrikern lämnar installationen provkör hen solcellsanläggning och säkerställer så att den fungerar som den ska. Elektrikern skickar därefter en färdiganmälan till nätägaren som oftast innan någon enstaka vecka bokar in en mätarbyte hos er (helt kostnadsfritt) och ge er tillåtelse att driftsätta (starta) er solcellsanläggning. Om ni redan har en ny mätare kontaktar er nätägare er via mail eller telefon och bekräftar att ni nu har tillåtelse att starta er solcellsanläggning.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.