Hur går en installation av solceller till?

Du beställer anläggningen via oss och vi genomför monteringen med egen personal. Vi för- och slut-anmäler installationen hos er nätägare, vilka därefter kostnadsfritt byter din elmätare.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.