Är solceller lönsamt för en bostadsrättsförening?

Genom att förse er bostadsrättsförening med solceller kan ni som förening spara ungefär en miljon kronor per år. Historiskt sett har bostadsföreningar som installerat solpaneler minskat sin köpta elförbrukning med närmare 70 procent per kvadratmeter. Större föreningar har dessutom extra stor lönsamhet av en solcellsanläggning eftersom de ofta har ett stort energibehov. Med tanke på att en stor del av miljöfarliga utsläpp kommer från byggnaders energianvändning är solceller ett utmärkt sätt för en förening och dess medlemmar att spara pengar och samtidigt minska sitt klimatavtryck.

Minskad inköpskostnad
Priserna för solceller har under det senaste årtiondet minskat med cirka 90 procent. Den stora minskningen i pris beror bland annat på att fabriker som tillverkar solceller har blivit allt större, vilket lett till att fler celler produceras. Produktionsmetoden har dessutom blivit alltmer effektiv och automatiserad vilket har minskat fabrikernas materialavfall samt arbetskostnader.

Sedan 2021 delas ett statligt investeringsstöd ut till bostadsrättsföreningar. Investeringsstödet kan täcka upp till 20 procent av kostnaderna för solceller.

Ökat värde på fastigheten
En svensk studie som gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar att solceller inte bara har en positiv påverkan på vår miljö utan även på bostadspriserna. Enligt studieresultatet ökade bostadsvärdet i genomsnitt med 14 procent efter att solpaneler installerats. Anledningen till värdeökningen är att solceller gör bostaden mer attraktiv för köpare. Tänk er att ni ska välja mellan två till synes identiska villor där enda skillnaden är att den ena är billigare i drift än den andra. Då hade nog de flesta av känt oss mer villiga att investera i villan med lägre driftskostnad.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.