Mer fakta om solpaneler

Solpaneler behöver inte direkt solljus för att producera ström. Det räcker med dagsljus. De producerar el även regniga och mulna dagar, bara inte lika mycket. I Sverige står solenergi för cirka 0,1 procent av den totala energikonsumtionen. I vårt grannland Danmark är samma siffra hela 20%, och i Tyskland som är det land i Europa som har flest solcells-anläggningar är siffran 7%. Sedan några år undersöker forskare hur den enorma Sahara-öknen skulle kunna utnyttjas till solcellsparker. Saharaöknen är 9 miljoner kvadratkilometer stor och om man satte solceller på 0,2% av den ytan skulle man kunna försörja hela Europa med ström. Problemet är att det i dagsläget inte finns någon rimlig lösning på hur man skulle transportera all den kraften på ett effektivt sätt. 95% av alla solceller på världsmarknaden idag har kisel som huvudkomponent. De består till stor del av glas som sitter i en aluminiumram. Huvudkomponenterna är sedan en mindre mängd plast och kisel, men de innehåller även koppar, bly och silver. Den andra varianten kallas Tunnfilmssolceller, och är inte särskilt vanlig, vare sig globalt eller i Sverige. Dessa solceller kan placeras både på fasta och böjliga material. Effekten på dessa är något lägre, men de påverkas inte lika mycket negativt av skuggning och värme som kiselsolceller.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.