Regler för solceller – privathushåll

Från och med januari 2021 gäller nya regler för installation av solceller. Bland annat kan du nu få 15 procents skatteavdrag på både installation och material. Avdraget fungerar ungefär som rotavdraget och behöver inte längre sökas i efterhand. Om du valt att använda olika företag för material och installation så får du endast skattereduktion på installationsarbetet av dina solceller. Ägare till privatbostäder med solceller kan även dra av elen på sin inkomstdeklaration, eftersom anläggningens toppeffekt troligtvis kommer att ligga under 255 kilowatt. För att få skattereduktion behöver din anläggning ha samma huvudsäkring och anslutningspunkt som privatbostadens anslutning till elnätet. Elen måste alltså matas och mätas vid samma punkt och anslutningspunktens säkring får inte heller överstiga 100 ampere. Vid en tillverkning som ligger under 255 kilowatt behöver du inte heller betala energiskatt på din el. Du behöver inte heller registrera dig för moms om du har en försäljning på 30 000 kronor före skatt eller mer.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.