Logo

Solsystem och hållbarhet

Vi vill ta chansen att visa upp det arbete med hållbarhet som vi nu påbörjat. På ett transparent sätt vill vi belysa de risker som finns inom solcellsbranschen och beskriva hur vi väljer att agera på dessa utifrån våra värderingar.

Solsystem och hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Vi vill ta chansen att visa upp det arbete med hållbarhet som vi nu påbörjat. På ett transparent sätt vill vi belysa de risker som finns inom solcellsbranschen och beskriva hur vi väljer att agera på dessa utifrån våra värderingar.

Inom solenergiindustrin står vi inför betydande utmaningar när det gäller hållbarhet såväl kring klimat som miljö, mänskliga rättigheter och andra sociala och ekonomiska påfrestningar. Även om solenergi i sig själv utgör en förnybar resurs och är en viktig komponent för att bygga upp ett hållbart samhälle, finns det omfattande miljömässiga och sociala risker som vi måste ta hänsyn till. Tillverkningen av solceller involverar ofta utvinning av material från områden där mänskliga rättigheter kränks och där det råder negativ miljöpåverkan. Därför vill vi föra en öppen dialog med våra anställda, samarbetspartners och leverantörer för att gemensamt definiera och främja de värden som vi anser är av största vikt. Genom samarbete vill vi aktivt bidra till att forma en solcellsindustri som präglas av ökat ansvarstagande och etik.

För oss är det därför viktigt att aktivt arbeta med att säkerställa mänskliga rättigheter och minskad miljöpåverkan, såväl i vår egen verksamhet och längs med värdekedjan. Vi vill ta ansvar för att alla som arbetar med Solsystem idag har den kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett proffsigt och säkert sätt i alla led. Detta är ett pågående arbete som kräver både omsorg och underhåll.

Under året har vi definierat tre fokusområden för vårt arbete:

Kika i vår hållbarhetsberättelse för att se dessa tre områden mer i detalj, samt hur processen gått till för att välja ut dem!

”VI VILL TA VÅRT ANSVAR ATT BIDRA TILL DEN POSITIVA FÖRÄNDRING SOM BEHÖVER SKE”

Kära kollegor, samarbetspartners och intressenter, det är med stolthet och ödmjukhet jag introducerar er till vår första hållbarhetsberättelse. En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är att få möjlighet att dela våra framsteg och utmaningar med er.

Som VD för Solsystem är jag övertygad om att hållbarhet inte bara handlar om att göra rätt sak, utan även om att göra saker på rätt sätt. Vi är medvetna om att solenergibranschen står inför flera stora utmaningar när det gäller hållbarhet, varför vi vill ta vårt ansvar att bidra till den positiva förändring som behöver ske.

Ett stort steg för oss under 2023 har varit att se över vår egen verksamhet. Som ett led i detta valde vi att i början på året anställa en hållbarhetsansvarig som helt och fullt kan fokusera på att driva och utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vidare valde vi att ta in extern konsulthjälp för att hjälpa oss att komma igång och accelerera arbetet.

Årets arbete har bland annat resulterat i en klimatberäkning där vi insett vikten av att effektivisera transporter och bli mer medvetna om vilka material och underleverantörer vi väljer att arbeta med. Vi har även definierat våra tre viktigaste fokusområden inom hållbarhet för att förtydliga och definiera riktningen på vårt arbete. En annan viktig grundbult i arbetet har varit att utveckla vårt ansvarstagande i vår värdekedja, vilket vi påbörjat genom att utvecklat två uppförandekoder; en till våra leverantörer och en till våra samarbetspartners. Vi är medvetna om att vi har många delar kvar att arbeta med men jag är glad över den resa vi som Solsystem har påbörjat.

Varmt välkommen att ta del av vår berättelse!

Ingemar Johansson, VD på Solsystem Sverige AB

Arbetet framåt

Mycket har hänt på kort tid, och vi ser med förväntan framåt. Viktiga ingredienser för vårt hållbarhetsarbete närmsta åren är att satsa på utbildning för våra medarbetare, utveckla och ta fram policys för arbetet, implementera och skicka ut våra nya uppförandekoder och genom dem fortsätta dialogen med våra leverantörer och andra samarbetspartners.

Med vår första hållbarhetsberättelse som grund är ambitionen att förtydliga vårt arbete för både kunder och anställda. Vi vill vara transparenta med de utmaningar vi står inför, men också visa på hur vi hanterar dessa för att komma framåt och vidare.

Vårt samhälle är beroende av att vi utökar möjligheten till förnybar energi och vi är stolta och glada att få vara en del av den viktiga omställning som påbörjats.

Thea Lempiäinen, Hållbarhetsansvarig på Solsystem Sverige AB

Ladda ner hela vår hållbarhetsberättelse här:

hållbarhet

Vanliga frågor och svar - Hållbarhet

Vilka tre fokusområden har Solsystem definierat för sitt hållbarhetsarbete?
Varför är hållbarhet viktigt för Solsystem?
Vilka åtgärder har Solsystem tagit för att främja hållbarhet?
Hur arbetar Solsystem med mänskliga rättigheter?
Vad är målet med Solsystems hållbarhetsberättelse?

Kontakta oss

När du bokar ett kostnadsfritt hembesök av oss så kommer vi hem till dig och pratar mer om hur en solcells- och/eller batterianläggning ska fungera hos dig. Baserat på dina önskemål, förutsättningar och behov presenterar vi därefter en offert med förslag på den bästa solcells och batterilösningen för just din fastighet.

Stockholm Address
Adress
Box 231
332 25, Gislaved
Telefontid
Telefontid:
Mån: 10.00 - 16.00
Tis-fre: 09.00-16.00
Lör-sön: stängt

Letar du efter våra medarbetare? Hitta dem här.