Pris på solceller?

Priset på solceller varierar beroende på en mängd variabler. Vilken effekt anläggningen ska ha, vilken växelriktare du väljer, hur stor yta du vill täcka, vilken modell av solceller du väljer med mera. Andra faktorer som påverkar priset är bl.a. hur högt huset är, takets lutning och vilket material taket är gjort av. En genomsnittlig installation kostar ca 3000 kr per kvadratmeter för en anläggning på 9kW. Det innebär en totalkostnad för en normal villa någonstans mellan 70 000 och 200 000 kr för material och installation. Glöm inte att du dessutom får 15% rabatt med avdrag för grön energi!

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.