Solpaneler-Pris på solpaneler?

Vilket pris på solceller förväntar du dig? När det kommer till pris skiljer offerter sig ofta markant mellan olika leverantörer av solceller. Vi delar med oss av olika exempel på varför det kan skilja sig och vad du som konsument ska tänka på Det kan även bero på andra saker men vi tycker att vi får med det viktigaste i den här texten om solpaneler. Kvalitén på växelriktaren och kvalitén på solpanelerna spelar stor roll när det kommer till din leverantörs val av kostnad. När leverantören hjälper dig med solceller har de ett inköpspris på materialet. Beroende på vilket material och vilken leverantör av materialet din installatör har valt kan priset även där skilja sig åt. Sen ska man räkna in arbetskostnad och vinstmarginal på själva installationen. Under installationen är det viktigt att installatören sätter upp en korrekt skyddsanordning för att säkerställa trygghet och säkerhet. En annan viktig aspekt är hur hög beläggning leverantören har och om det finns tillräckligt med kompetens och utvecklingsmöjligheter inom bolaget.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.