Solceller på villa i Mariestad

   

Solsystems solceller på villa i Mariestad.

 

Går det att installera solceller på vatten?

Idag monteras inte solceller endast på tak och land, nu kan man även bygga solcellsanläggningar i vattnet. För drygt ett decennium sedan kom de första solcellerna och redan 2017 såg man möjligheterna med att bygga solcellsanläggningar på vattnet istället för på land. För fyra år sedan byggdes den allra första solcellsparken på vatten och detta sätt att bygga parker har på senare tid ökat explosionsartat. I länder som exempelvis Nederländerna och Singapore är det ont om landyta och man har istället börjat använda vattnet till att bygga solcellsanläggningar. En fördel med att bygga anläggningar på vatten i stället för på land är att vattnet kyler ner solcellerna. Kylan förhindrar cellerna från att bli överhettade och gör på så sätt vattenanläggningarna mer effektiva än solcellsparker som finns på land. Att bygga solceller på vattnet är ett bra sätt för världens länder att minska fraktkostnader då man kan bygga solcellsparker närmare användare som exempelvis bor längs med kusten.

I nederländska Gendringen har man byggt en solcellsanläggning likt en flytande ö. Under åren har utvinning av sand och grus skapat en damm där solcellsön nu har byggts. Solcellsanläggningen är beräknad att kunna generera upp till 1.2 megawatt per år vilket täcker hälften av utvinningsföretagets utrustning på anläggningen då organisationen har en förbrukning på 2.5 miljoner kilowattimmar per år. Genom anläggningen får utvinningsföretaget tillräckligt med el för att försörja sin sandpump och annan arbetsutrustning.

Trots att en installation av solceller på vatten innebär högre kostnader för underhåll, montering och utrustning är det en bra investering eftersom man undviker markkostnader och samtidigt gör det möjligt att producera mer elektricitet. I stort sett använder man samma paneler i vatten som på land, men man behöver dubbelglas för att försäkra sig om att de är täta. I vatten blir panelerna heller inte i lika stor utsträckning utsatta för föroreningar såsom smog och pollen. Den främsta kostnaden för vattenburna solcellsanläggningar kommer från flytkonstruktionen som cellerna monteras på. Flytplattan där solcellerna monteras har en livstid på upp till 50 år, vilket är 20 år längre än solcellspanelernas livstid. Om vi skulle i Sverige skulle bygga en flytande solcellsanläggning som täcker 10 procent av Vänern skulle anläggningen kunna genera 28 gigawattimmar, vilket innebär att produktionen skulle kunna täcka 20 procent av vårt lands årliga energiförbrukning.

 

Solpaneler Solsystem

Solpaneler Solsystem

Solpaneler Solsystem

Solpaneler Solsystem

Solpaneler Solsystem

Solpaneler Solsystem

 

 

 

 

 

 

Läs om några fler installationer av solpaneler här!