Solpaneler på villa i Älmhult

   

Solpaneler villa Älmhult Solsystem

 

Kan man få avdrag för solceller?

Den 1a januari 2021 införde staten ett nytt avdrag som du kan få när du investerar i exempelvis solceller, batteri och laddning av eldrivna fordon. Avdraget kallas för Grön Teknik och fungerar som en slags förlängning av ROT-avdraget då det bygger på samma princip men fungerar som en separat del. Det gröna avdraget och ROT- eller RUT-avdraget är olika slags skatteavdrag så din rätt att ta ut det ena påverkar inte det andra.

Ifall du installerar grön teknik, såsom solceller, kan du via avdraget få en skattereduktion på 15% av totalkostnaden för installationen inklusive arbete och material. Avdraget för din installation av solceller får du direkt på fakturan du tar emot från företaget som utför arbetet så därför är det viktigt att se till att ge företaget rätt uppgifter så att de kan skriva rätt på fakturan. Efter att din solcellsanläggning är installerad och arbetet är utfört kan företaget som utfört installationen ansöka om utbetalning för beloppet från Skatteverket. Denna ansökan måste skickas in senast 31 januari.

 

Solpaneler Solsystem

Solpaneler på villa i Älmhult Solsystem

Regler och Villkor
Ett villkor för Grön Teknik är att avdraget endast betalas ut om du har en fastighet med en solcellsanläggning som är ansluten till elnätet och installationen behöver förse fastigheten med el. Dessutom måste du vara ägare eller vara bosatt i villan eller stugan där installationen ska utföras. Avdraget gäller för ditt eller din förälders hushåll.

Maxbeloppet som du kan få i avdrag är 50 000 kronor per år och person. Alltså är det möjligt att göra avdrag för upp till 100 000 kronor per år ifall ni är två personer i hushållet som gemensamt äger en eller fler fastigheter ni installerar solceller på. En förutsättning för att få det högsta beloppet i skattereduktion är att du måste ha betalat tillräckligt mycket med skatt under året. Företaget som utför installationen behöver också uppfylla vissa villkor för att du ska kunna nyttja avdraget Grön Teknik.

Det gröna ROT-avdraget gäller endast för privatpersoner som installerar solceller. Företag eller bostadsrättsföreningar är därmed inte berättigade just detta avdrag. Vi rekommenderar att läsa mer på Skatteverkets hemsida kring vilka regler som gäller för installation av solceller på just din fastighet.

 

Solpaneler Solsystem

Solpaneler på villa i Älmhult Solsystem

 

Läs om några fler installationer av solpaneler här!