Solpaneler på företag i Hallsberg 

Solpaneler på företag i Hallsberg

 

Hur bra är Sverige på solenergi?

I Sverige har man länge pratat om att en solrevolution är på väg och målet är att solenergi ska stå för minst 10 procent av landets elkonsumtion. Idag får vi knappt en procent av vår el från solen så det är alltså en bit kvar. Utvecklingen kan dock komma att gå snabbt eftersom Sverige har tekniken och ekonomin att få solenergin att växa. Faktum är att Sverige under en längre tid varit bland de världsledande nationerna inom forskning och utveckling av solceller.

Enligt energimyndigheten kommer solenergi i Sverige att ha fyrdubblats redan till år 2023. Priset för att installera solceller har minskat med nästan 80% det senaste decenniet vilket gör att inte bara företag utan även familjer och privatpersoner idag har råd att installera solceller. I januari 2021 fanns det ungefär 65 800 solcellsanläggningar anslutna till elnätet vilket var en ökning med mer än 50% från året före och utvecklingen ser ut att fortsätta åt samma håll. Hur snabbt det kommer att gå återstår att se.

Solenergi i Europa och världen
Användandet av solceller skiljer sig mellan olika länder. Medan det är vanligt att bygga solcellsparker i länder kring Medelhavet så som Grekland, Italien och Spanien är det vanligare i norra Europa och Skandinavien att installera solceller på villor, offentliga byggnader och företag. Detta beror främst på hur antalet soltimmar skiljer sig mellan södra och norra Europa.

Mest solenergi i Europa har Italien som är det land som får störst andel el från solen. Ungefär 8 procent av landets totala energi kommer från solceller. Grekland och Tyskland får cirka 7 procent av sin totala elkonsumtion från solen. Trenden är att solenergi byggs ut i snabb takt runt om i Europa och i Tyskland har det länge satsats på solceller genom att införa generösa politiska stöd. För varje kilowatt som har genererats till elnätet har man kunnat få nästan 10 svenska kronor. Detta är en stor anledning till att Tyskland är ett av de länder som bygger ut sin solenergi i snabbast takt och det har också hjälpt till att pressa ner priset för solceller i hela Europa. Idag har Tyskland nästan 20 gånger mer solceller per person om man jämför med Sverige.

I övriga världen är länder som Kina, Indien och Australien stora producenter av solenergi. Även i norra Afrika har användandet av solel ökat. Marocko är exempelvis ett av de länder i världen som idag kommit längst med att minska klimatpåverkan då världens största solkraftspark är belägen högt upp i landets bergsområden.

 

Solpaneler på företag Solsystem

Solpaneler på företag Solsystem

 

Solpaneler på företag Solsystem

Solpaneler på företag Solsystem

Solpaneler på företag Solsystem

Solpaneler på företag Solsystem

Läs om några fler installationer av solpaneler här!