Solpaneler på industrifastighet i Götene

På värme- och vattenverket i Götene har vi installerat en anläggning på 46,26 kW. Solcellsanläggningen är fördelad på två olika tak och beräknas ge cirka 35 500 kWh/år.

På det större taket ligger det en ballast-ställning där panelerna lutar svagt åt öster och väster. Ballast-ställning innebär att ställningen står ovanpå taket utan att håltagning krävs.

Det mindre taket är ett tjärpapptak och här har vi monterat stålplattor som limmats på taket. Ovanpå detta har en ny tjärpapp lagts för att täta runt plattorna och infästningen för solpaneler – något som krävs för att takläggningens fulla garantier skall gälla.

Vattenverket räknar inte med att sälja någon överskottsel – all elproduktion planeras istället att förbrukas direkt i verksamheten.

Solpaneler på industrifastighet

Solpaneler på industrifastighet

Läs om några fler installationer av solpaneler här!