Logo

Solceller lantbruk

Vi arbetar uteslutande med solceller av absolut högsta kvalitet som installeras av kvalitetssäkrade montörer

Solceller lantbruk

Därför ska du välja oss för solceller

Vi är passionerade över att få leverera trygga, estetiska, prisvärda och proffsiga installationer till våra kunder. Med lång erfarenhet och tusentals nöjda kunder så har vi kommit långt.

Personligt hembesök
Vi bokar in en dag och tid som passar dig och kommer vid detta tillfälle lyssna på dina önskemål samt titta på ditt tak eller din marks förutsättningar.
Bidrag för solceller
Likt rot- och rutavdrag finns det ett Grönt Teknik-avdrag som går att nyttja för dig som vill investera i solceller och batteri. Avdraget uppgår till 20% och dras av på kostnaden för arbete och material. För batterianläggningar utökas skattereduktionen till 50%.
Ren solenergi till ditt tak
Den el du producerar tär inte på jordens resurser utan är förnybar och miljöriktig. Att inte vara helt beroende av någon annan för att få el till sin fastighet ger en trygghet och du kan sova gott om natten.
Batteri
Att komplettera sin solcellsanläggning med ett tillhörande batteri är en klok investering för att maximera utnyttjandet av den kostnadsfria energi som solcellerna genererar.
Solsystem - Profilbild - okänd-01

Intresserad av att veta mer om solceller för lantbruk?

Tack Solsystem för solceller på min villa! Calle bor med sin familj i Habo och han jobbar inom husbranschen. För honom var det ett självklart val att investera i solpaneler. Solcellerna har nu suttit på taket i ett år och han är nöjd med resultatet. ”Jag är jättenöjd med Solsystem, trevliga och jättebra service! Jag skulle rekommendera dem till alla jag känner!

Vad skiljer oss från andra?

Solsystem är i rötterna ett småländskt familjeföretag inom solcellsbranschen som idag levererar prisvärda och smarta lösningar till största delen av södra Sverige. Vi arbetar uteslutande med solpaneler av absolut högsta kvalitet som installeras av kvalitetssäkrade montörer. Vi gör det enkelt för våra kunder eftersom vi tar ett helhetsansvar från första möte till färdig installation och underhållsservice. Vi är solcellsföretaget som hjälper er med att göra en trygg, grön investering med mycket god avkastning.

Antal lokala projektledare
19
Grundat
2017
Antal installationer
3 000+

Vi finns tillgängliga för installationer här:

Solceller villa – vanliga frågor och svar

Hur kan jag integrera solpaneler på mitt lantbruk för att maximera egenproducerad el?
Vilka är de långsiktiga fördelarna med att investera i solceller för lantbruk?
Kan solceller verkligen täcka energibehovet på ett stort lantbruk?
Är det möjligt att bli helt självförsörjande med solenergi på lantbruk?
Vilka förutsättningar krävs för att installera solceller på lantbruk?
Hur påverkar installationen av solceller lantbrukets lönsamhet?
Kan solceller installeras på alla typer av lantbruksbyggnader?
Vad bör jag tänka på när jag väljer solcellspaket för mitt lantbruk?

Solceller lantbruk

Vi på Solsystem hjälper ditt lantbruk att maximera effektiviteten och den ekonomiska avkastningen. Med tanke på lantbrukets unika behov och de stora ytor som ofta finns tillgängliga, erbjuder solceller en utmärkt möjlighet att producera egen förnybar energi.

När du överväger installation av solceller är det en hel del att tänka på. Vi på Solsystem kan hjälpa dig att tänka. Kontakta oss så kommer vi på ett besök på ditt lantbruk och ser över takets storlek och orientering, samt möjligheten att utnyttja markmonterade system för att utöka din energiproduktion.

En noggrann utvärdering av ditt lantbruks energibehov hjälper oss att dimensionera systemet korrekt, vilket säkerställer att du investerar i en lösning som inte bara är ekonomiskt lönsam utan också bidrar till ett mer hållbart lantbruk.

Läs mer om solceller och upptäck bland annat hur enkelt det är att omvandla ditt lantbruk till en hållbar energikälla.

Optimera ditt lantbruk med solceller

Solceller erbjuder lantbrukare en väg till självförsörjning och hållbarhet genom att omvandla lantbrukets oanvända ytor till produktiva energikällor. Förutom att minska beroendet av fossila bränslen och sänka energikostnaderna, kan solceller även erbjuda ytterligare intäkter genom försäljning av överskottsel till elnätet.

Att integrera solenergi i ditt lantbruk innebär inte bara en investering i din verksamhets framtida ekonomi utan också i planetens välbefinnande.

Med stöd av subventioner och bidrag kan uppstartskostnaden bli mer hanterbar, vilket gör det till en strategiskt smart investering för alla typer av lantbruksverksamheter.

Bygglov och solceller på lantbruk: Vad du behöver veta

För installation av solceller på lantbruk kan det krävas bygglov beroende på systemets omfattning och placering. Det är viktigt att tidigt i processen konsultera med din kommun för att förstå vilka regler och förordningar som gäller för just ditt område. Detta inkluderar krav på installationens utformning och hur den integreras med befintliga byggnader eller markanvändning.

Att säkerställa att alla nödvändiga tillstånd är på plats innan projektets start är avgörande för att undvika förseningar och potentiella böter. Med korrekt planering och samråd kan du smidigt navigera i bygglovsprocessen och påbörja din resa mot förnybar energiproduktion på ditt lantbruk. Vi kan hjälpa dig att skaffa bygglov för att installera solceller på tak och mark. Vi på Solsystem hjälper dig genom hela processen.

solceller

Investera i solceller för ditt lantbruk: Steg för hållbar framgång

Att investera i solceller för ditt lantbruk är ett steg mot hållbarhet och långsiktig ekonomisk framgång. Genom att utnyttja lantbrukets stora ytor, såsom tak eller ledig mark, kan du skapa en egenproducerad el som inte bara täcker gårdens behov utan även ger möjlighet till extra inkomster genom försäljning av överskottsel.

Första steget är att noggrant utvärdera ditt energibehov och sedan välja ett solsystem som passar dina unika förutsättningar. Att söka bygglov och undersöka tillgängliga bidrag och subventioner är också viktigt för att maximera din investering.

Med rätt planering och genomförande kan solceller på lantbruk bli en lönsam och miljövänlig del av din verksamhet.

Maximera din lantbruksgård med effektiva solcellslösningar

Maximera din lantbruksgård genom att implementera effektiva solcellslösningar. Solenergi är inte bara miljövänligt utan också kostnadseffektivt, och med dagens teknologiska framsteg är solcellssystem mer tillgängliga och prisvärda än någonsin.

En välplanerad installation kan utnyttja lantbrukets stora takytor eller lediga markområden för att maximera solfångsten. Detta leder inte bara till sänkta energikostnader utan även till ett minskat koldioxidavtryck för ditt lantbruk.

Att välja rätt typ av paneler och växelriktare är avgörande för systemets effektivitet, så det lönar sig att konsultera med experter som kan vägleda dig genom urvalsprocessen.

Förnybar energi på lantbruk kan förbättra lönsamheten

Förnybar energi, särskilt solceller, håller på att förändra spelet för lantbruk världen över. Med solceller kan lantbrukare drastiskt minska sitt beroende av fossila bränslen och bidra till en mer hållbar framtid.

Solceller ger lantbruket möjlighet att producera sin egen energi, vilket sänker driftskostnaderna och skyddar mot framtida energiprisökningar. Dessutom kan överskottet av producerad energi ofta säljas tillbaka till elnätet, vilket skapar en ytterligare inkomstkälla.

Med rätt planering och investering kan solceller på lantbruk inte bara minska miljöpåverkan utan även förbättra lönsamheten och främja en hållbar lantbruksmodell för framtiden.

Egenproducerad el på lantbruket: Fördelar med solceller

Att producera egen el med solceller på lantbruket erbjuder flera fördelar. För det första minskar det beroendet av externa energikällor och elprisernas svängningar, vilket leder till minskade driftkostnader.

Förnybar energi från solceller bidrar dessutom till att minska lantbrukets koldioxidavtryck, vilket är ett steg mot en mer hållbar och miljövänlig verksamhet.

Med solceller kan lantbrukare dra nytta av stora takytor eller oanvänd mark för att generera el, vilket inte bara täcker gårdens egna energibehov utan även möjliggör försäljning av överskottsel. Detta skapar en extra inkomstkälla och ökar lönsamheten.

Garagebyggnad i Simlångsdalen med solpaneler från Solsystem

Lantbrukets solcellsanläggningar: Anpassade lösningar för stora ytor

Solcellsanläggningar för lantbruk är skräddarsydda lösningar som optimerar användningen av stora ytor för maximal energiproduktion.

Dessa system är designade för att möta de specifika behoven hos varje lantbruk, oavsett om det gäller installation på tak eller på marken.

Att investera i solceller ger lantbrukare möjlighet att utnyttja ledig yta för att producera ren energi, vilket reducerar elräkningen och bidrar till en grönare framtid.

Med rätt planering och teknik kan solcellsanläggningar på lantbruk erbjuda en robust och pålitlig energikälla som stödjer gårdens verksamhet år efter år.

Solceller för lantbrukare: En investering för framtiden

Solceller representerar en framåtblickande investering för lantbrukare som vill säkra sin energiframtid och öka sin konkurrenskraft. Genom att investera i solceller låser lantbrukare in dagens energipriser och skyddar sig mot framtida prisökningar.

Denna investering betalar sig inte bara genom lägre energikostnader utan också genom möjligheten till statliga bidrag och skatteavdrag, vilket gör det till en ekonomiskt attraktiv lösning för lantbruk.

Dessutom stärker användningen av förnybar energi lantbrukets varumärke och attraktionskraft, vilket är särskilt värdefullt i en tid där konsumenter och företag värdesätter hållbarhet högt.

Så påverkar solceller lönsamheten för ditt lantbruk

Solceller har en direkt positiv effekt på lönsamheten för lantbruk. Genom att minska de årliga energikostnaderna och erbjuda en potentiell inkomstkälla genom försäljning av överskottsenergi, förbättras lantbrukets nettoresultat markant.

Investeringen i solceller kan dessutom öka fastighetens värde och erbjuda en långsiktig säkerhet mot energiprisernas volatilitet. Lantbrukare som väljer att installera solceller bidrar inte bara till en hållbar miljö utan tar också ett ekonomiskt klokt beslut som gynnar verksamheten på lång sikt.

Från installera solceller till underhåll

Att installera solceller på lantbruket har aldrig varit enklare. Vi börjar processen med en grundlig utvärdering av ditt lantbruks förutsättningar och energibehov.

Vårt expertinstallationsteam tar sedan hand om allt från installation till driftsättning. Underhållet av solcellsanläggningen är minimalt, tack vare robusta och väderbeständiga komponenter.

Regelbundna kontroller säkerställer optimal prestanda över tid, vilket garanterar en stadig produktion av egenproducerad el. Genom vår genomarbetande steg-för-steg-process kan alla lantbrukare smidigt övergå till förnybar energi och njuta av långsiktiga besparingar.

Stora takytor och solceller: Optimal energiproduktion för lantbruk

Lantbruk med stora takytor erbjuder en utmärkt möjlighet för installation av solceller. Dessa ytor kan utnyttjas för att maximera energiproduktionen, vilket ger lantbruket en självförsörjande energikälla. Effektiva solcellslösningar designas för att passa specifika takkonstruktioner, vilket säkerställer optimal energiupptagning från solen.

Investeringen i solceller på taket reducerar inte bara lantbrukets energikostnader utan bidrar också till en grönare och mer hållbar framtid.

Nyckeln till självförsörjande lantbruk: Integrera solceller effektivt

För lantbrukare som siktar på att bli självförsörjande är integrationen av solceller en effektiv strategi. Genom att anpassa solcellsanläggningens design och kapacitet efter lantbrukets unika energibehov, kan en hög grad av energisjälvförsörjningen uppnås.

Denna strategi innebär inte bara en minskning av de årliga energikostnaderna utan också en investering i lantbrukets långsiktiga hållbarhet och oberoende av elnätet.

Solenergi i lantbruket: Använd marken smart med solceller

För lantbruk som har tillgång till oanvänd mark erbjuder solceller en unik möjlighet att utnyttja denna yta för energiproduktion. Genom att installera solcellspaneler på marken kan lantbruken utöka sin energiproduktionskapacitet betydligt.

Denna metod är särskilt fördelaktig för lantbruk med begränsat utrymme på taket eller där takkonstruktioner inte är optimala för solceller.

Genom att använda marken smart kan lantbrukare skapa en kraftfull och hållbar energikälla som stödjer verksamheten och bidrar till en grönare framtid.

Kontakta oss

När du bokar ett kostnadsfritt hembesök av oss så kommer vi hem till dig och pratar mer om hur en solcells- och/eller batterianläggning ska fungera hos dig. Baserat på dina önskemål, förutsättningar och behov presenterar vi därefter en offert med förslag på den bästa solcells och batterilösningen för just din fastighet.

Stockholm Address
Adress
Box 231
332 25, Gislaved
Telefontid
Telefontid:
Mån: 10.00 - 16.00
Tis-fre: 09.00-16.00
Lör-sön: stängt

Letar du efter våra medarbetare? Hitta dem här.