Vad kostar solceller till lantbruk?

Priset på solceller varierar beroende på en mängd variabler. Vilken effekt anläggningen ska ha, vilken växelriktare du väljer, hur stor yta du vill täcka, vilken modell av solceller du väljer med mera. Andra faktorer som påverkar priset är bl.a. hur högt huset är, takets lutning och vilket material taket är gjort av. Lantbrukare har ofta väldigt bra fördelar för solceller. Jordbruksfastigheter har ofta stora takytor och därmed möjlighet att installera större och mer kraftfulla anläggningar. Fastigheter som ladugårdar och maskinhallar ligger ofta i områden med många soltimmar och ligger sällan i skugga från intilliggande skog eller andra byggnader. En solcellsanläggning på 15 kW tar upp ca 100 kvadratmeter och kostnaden för material och installation ligger oftast mellan 200 000 och 250 000kr.

Våra garantier

Boka ett tryggt möte med oss idag!

Vi på Solsystem vill bara att du ska veta att vi tar hand om dina personuppgifter.